Wednesday, September 30, 2009

Zoya Suvi

You know I am a purple person. I never had a green polish before, until recently I got this one. And I didn´t just like it, I loved it! Well done Zoya, this is one of the best dark greens out there. I am wearing two coats.

Všichni už asi víte, že jsem na fialovou. Zelený lak jsem nikdy neměla a teprve nedávno jsem si pořídila tenhle. Láček se mi moc líbí! Zoya na něm odvedla dobrou práci, myslím, že je to jedna z nejhezších tmavých zelených na trhu. Na fotkách mám dvě vrstvy.


Tuesday, September 29, 2009

Reminder :)

Hi nail polish fanatics :) I just wanted to remind you all: my first giveaway ends tomorrow! I wish everyone good luck.

Zdravím všechny lakovací fanatičky :) Jen jsem chtěla připomenout, že do zítra máte možnost vyhrát lak na nehty Dior, tak to nepropásněte! Všem držím palce.

Monday, September 28, 2009

Color Club Wild And Willing

This is awesome, it is like autumn leaves! I put two coats of Wild and Willing on one coat of Color Club Black and the effect is really amazing. I can imagine myself wearing this polish the whole autumn without being bored. You get a different color with every change of angle. Love it!

Tenhle lak je nádherný, vypadá jak podzimní listí! Dala jsem dvě vrstvy Wild and Willing na jednu Color Club Black a výsledný efekt je opravdu úžasný. Klidně bych tenhle láček nosila celý podzim a nebyla by to nuda. Hází různé odlesky podle toho z jakého úhlu se na něj koukáte. Dokonalost!


OPI You Don´t Know Jacques! (Suede and normal)

My third polish from the Suede Collection. I am not sure with this one, I think it doesn´t look very nice on me. Lincoln and Suzi were much better. Anyway, it is a very nice color and even better with a top coat. I also added pictures of the original shade for you to compare.

Můj třetí lak ze Suede kolekce. U tohoto si nejsem moc jistá, myslím, že mi moc nesluší. Lincoln a Suzi byly mnohem lepší, ale přesto je to moc hezká barvička, s nadlakem ještě lepší. Přidala jsem i fotky původního odstínu pro srovnání.


Sunday, September 27, 2009

Color Club Wild At Heart

After taking of Temptress I really had to try Wild At Heart. It is everything I need to be happy. It is from Color Club (I love their bottles, brushes...everything), it is a holo and PURPLE!!!! I love it. I think it might even be opaque in one coat, but I was lacquering late at night and didn´t have very good light so I did two coats. I looks great on sunlight, artificial light or indoors. Stunnig polish and a MUST HAVE!

Po odlakování Tepmtress jsem sáhla po Wild At Heart. Tenhle lak je všechno co potřebuju ke štěstí. Je od Color Club (miluju jejich lahvičky, štětce...všechno), je to holograf a je FIALOVÝ!!!! Dokonalost. Myslím, že je dokonce i plně krycí jen v jedné vrstvě, ale lakovala jsem pozdě v noci a neměla moc dobré světlo, tak jsem dala vrstvy dvě. Vypadá perfektně na sluníčku, na umělém světle i ve stínu. Úžasný lak, který MUSÍTE MÍT!Orly Temptress

This is from the Femme Fatale Collection which is for holiday 2009. I thought that Tepmtress would be darker. It is a medium dark red a bit with brown. You can see the golden shimmer only on sunlight, otherwise it appears nearly creamy. This polish isn´t for me, I didn´t feel good in it and had to replace it after a few hours :(

Tenhle láček je z vánoční kolekce pro rok 2009 Femme Fatale. Myslela jsem, že bude o něco tmavší. Ve skutečnosti je to středně tmavá červená, trochu dohněda. Zlatavé odlesky jsou vidět jen na přímém sluníčku, jiank lak vypadá skoro krémově. Tenhle kousek není nic pro mě, necítila jsem se v něm moc dobře a po pár hodinách jsem musela přelakovat :(


Saturday, September 26, 2009

Color Club Wild At Heart Video

I made a short video showing this fabulous collection. Hope it helps :)

Natočila jsem krátké video téhle úžasné kolekce. Doufám, že to pomůže s případným výběrem :)
.
1. Love 'Em Leave 'Em
2. Wild and Willing
3. On the Wild Side
4. Rule Breaker
5. Wild At Heart
6. With Abandon

Color Club Rule Breaker

A few days ago I asked on my blog which fall 2009 collection is the best and Color Club´s Wild At Heart won. No wonder! I love it too and finally have it home :) The first one I tried is Rule Breaker which is a beautiful deep green going to the blue side. It was perfectly opaque in two coats. Can´t wait to try the other colors!

Před pár dny jsem se v anketě ptala, která letošní podzimní kolekce je nejlepší a vyhrála to právě Wild At Heart od Color Club. Vůbec se nedivím! Taky ji zbožňuju a konečně ji mám doma :) Jako první jsem vyzkoušela Rule Breaker, což je úžasná modrozelená. Perfektně kryla ve dvou vrstvách. Už se nemůžu dočkat, až vyzkouším další odstíny!


Friday, September 25, 2009

OPI Lincoln Park After Dark Suede (+ Konad)

I am in love with the Suede collection and this one is no different. I also tried some Konad with plate M63 and again my Color Club Black (yeah, I know, starting to get boring). Over it I put Seche. It was very quick work, everything dried in a minute :)

Do Suede kolekce jsem se zamilovala a tenhle kousek je stejně perfektní. Zkusila jsem na něj i trošku razítkování. Použila jsem Konad destičku M63 a Color Club Black (vím, už to začíná být nuda). Přes to ještě jedna vrstva Seche. Celá tahle manikůra byla rychlá práce, všechno uschlo do minutky :)


Thursday, September 24, 2009

OPI Russian Navy (+ Golden Rose 14)

Russian Navy is a nice color. I just don´t feel very wow about it. Guess I will stick with my purples or try to find a better dark navy blue :) I tried layering it with one coat of Golden Rose 14. It doesn´t have the same effect as Nfu Ohs, but I still like it.

Russian Navy je hezká barvička, ale není to něco, z čeho bych si sedla na zadek. Asi zůstanu u svých fialek nebo zkusím najít nějakou hezkou tmavou námořnickou modř :) Zkusila jsem navrch ještě dát jednu vrstvu Golden Rose 14. Nemá sice takový efekt jako Nfu Oh, ale i tak se mi moc líbí.
Wednesday, September 23, 2009

OPI Suzi Skis In The Pyrenees Suede

I am in LOVE! The last collections from OPI were a reall disappointment for me. The colors were boring (milions of pinks and reds) and when I bought something the quality wasn´t very good :( So I turned my attention to other brands. Now I am back at OPI. They have two really great collections for us: Suede and Holiday Wishes. This shade is from the first one. As other bloggers already said, the choice of the names was a bit confusing, because they don´t look like the original shades at all. Suzi is a charcoal grey, I see also hint of green in it. The Suede collection dries matte and very fast, but not so fast as the Matte collection. I had no problems with application, it was flawless. I have two coats. This is a great polish when you are in a rush, you can go in two minutes after doing your nails. But the real fun starts when you put a top coat on. I used Seche.

Jsem zamilovaná! Posledních pár kolekcí od OPI pro mě byly docela zklamáním. Odstíny nuda (milióny červených a růžových) a když už jsem si něco pořídila, moc dlouho na nehtech nevydržel :D Obrátila jsem tedy svoji pozornost na jiné značky. Teď jsem ale zpátky u OPI. Mají pro nás teď připravené dvě úžasné kolekce: Suede a Holiday Wishes. Tenhle odstín je z první z nich. Jak už ostatní blogerky řekly, výběr názvů je trošku matoucí, protože vůbec nevypadají jako ty původní. Suzi je šedočerná, já v ní vidím i malilinko zelené. Laky z kolekce Suede zaschnou matné a velmi rychle. Ne ale tak rychle jako laky z matné kolekce, takže se s nima pracuje skvěle, neměla jsem žádné problémy. Na fotkách jsou dvě vrstvy. Je to skvělý lak, pokud na lakování nemáte moc času. Je kompletně zachlý do dvou minut. Opravdová zábava ale začíná, když na něj ještě dáte nadlak. Já použila Seche.Gold 758 + 756

In my previous post you can look at all the great things I got from Tuli. These two polishes are also from her :) The first two pictures are polish 758 which is a silverish pink. I have two coats. On the third picture I added one coat of 756, which is a glitter polish.

V předchozím příspěvku se můžete mrknout na všechno, co mi Tuli poslala. Tyhle dva laky jsou také od ní :) První dvě fotky jsou odstín 758, což je stříbrná růžovka. Mám dvě vrstvy, které plně kryly. Na třetí fotce mám navíc ještě jednu vrstvu 758, což je glitrový lak.A package from Tuli!

Today I recieved a package from Tuli. She had her first giveaway and I was chosen the lucky winner :) Tuli is from Israel and writes her blog in english and hebrew. Be sure to check her blog if you haven´t already. And what did I get? First I have to say I got lots of candies and sweets, I had to take a picture of everything very quicky because I wanted to eat them! I also got a pair of toe separators, lots of hearts for nail art (someone will have to explain me how to work with these) and four polishes. Tuli chose great shades, I like them all. They are from an israeli brand Gold. Of course I couldn´t wait and tried two, but that will be in the next post. So thank you Tuli! I wish I got packages like this every day :)
.
Dneska mi dorazil balíček od Tuli, která na svém blogu měla svoji první soutěž a já byla vybrána jako výherce :) Tuli je z Izraele a na svém blogu píše jak anglicky, tak hebrejsky. Určitě se na její blog mrkněte, jestli jste tam ještě nebyli. A co mi to vlastně přišlo? Hlavně spousta sladkostí, musela jsem je všechny rychle nafotit, než jsem se do nich pustila. Pak v balíčku byla různobarevná srdíčka (někdo mi bude muset vysvětlit, jak s nima pracovat) a čtyři laky na nehty. Tuli vybrala moc hezký odstíny, líbí se mi všechny. Jsoou od izraelské značky Gold a já moc dlouho neodolávala a hned jsem musela dva vyzkoušet. Tuli ještě jednou moc děkuju! Takové balíčky bych chtěla dostávat každý den :)


Tuesday, September 22, 2009

NYX Girls Wild

I didn´t have time to change my polish today so I want to show you an older picture of my friends polish. This is such an unique color! It is a medium dark blue with green and golden shimmer. It is so pretty both in the sun and indoors. I have two coats on the picture. And again as with other NYX Girls polishes: the bottle is sweet, it is cheap and applies well.

Dneska jsem neměla čas změnit lak, takže vám ukážu starší fotku dalšího laku od kamarádky. Tohle je opravdu jedinečný odstín! Středně tmavá modrá s odlesky dozlatova a dozelena, vypadá dokonale jak na sluníčku, tak ve stínu. Na fotkách mám dvě vrstvy. Stejně jako všechny ostatní laky NYX girls: roztomilá lahvička, je levný a nanášení je bez problémů.


Monday, September 21, 2009

Misa Forbidden Lust

Not a very neat job, although it was easy to work with and it was opaque in two coats. I love the color. Someone might say I already have similar colors, but there is never enough of these beauties :) I couldn´t resist and tried my new Konad plate M63. First I put one coat of Essie MAY and then stamped with Forbidden Lust. I like the effect!

Tohle není zrovna nejpreciznější nalakování, přestože se s tímhle lakem pracovalo moc dobře, kryl ve dvou vrstvách. Barva je úžasná. Někdo by mohl namítnout, že už podobný mám, ale těhle není nikdy dost :) Neodolala jsem a hned i vyzkoušela novou Konad destičku M63. Nejdřív jsem dala jednu vrstvu Essie MAY a pak orazítkovala s Forbidden Lust. Výsledek se mi moc líbí!
Sunday, September 20, 2009

Alessandro 219

Today I have for you one of the polishes that I bought at the fair. Alessandro is a German brand and they are quite expensive. They cost about 15 dollars in the Czech Republic, I got it for about five. 219 is a medium blue with a hint of purple that is most visible in artificial light. I have three coats because it was a bit sheer. Before I took it of I tried some Coraline Konad designs (with Color Club Black). It is not the best I could do, I was in a hurry, so they are a bit crooked, I am sorry about that. On top I put Nubar V for men and I really like the reslut. This color is really nice mattified.

Dnes vám chci ukázat jeden z laků, který jsem si koupila na výstavě. Alessandro je německá značka a u nás se řadí mezi ty dražší. Laky jsou za 280Kč, já ho na výstavě koupila za 99Kč. Odstín 219 je středně tmavá modrá s odlesky dofialova, které jsou nejvíc vidět na umělém světle. Mám tři vrstvy, protože je trošku řidší. Než jsem ho odlakovala, vyzkoušela jsem ještě nějaké Coraline razítka (s Color Club Black lakem). Není to moc povedené, jsou trošku nakřivo, docela jsem spěchala. Pak jsem ještě přidala jednu vrstvu Nubar V for men a výsledek se mi moc líbí. Tenhle odstín je opravdu moc hezký zmatěný.Saturday, September 19, 2009

Small haul and puppies :)

As I said yesterday the whole beauty fair was a big disappointment, but still I got some really nice polishes. The first picture is what I bought: a blue purple Alessandro polish (I really missed this color in my collection), a flakie polish from Golden Rose and Konad plate M63. I realized that I like these big designs more :) The flakie polish is not as good as Nfu Oh, but it was also much much cheaper. The second picture is what my friend Day brought me: Misa Forbidden Lust and China Glaze Wagon Trail. And I couldn´t resist showing you our new puppies, they are so sweet! :)

Jak už jsem včera psala, výstava pro mě byla jedno velké zklamání, ale i tak se mi podařilo ukořistit hezký laky. Na první fotce je to, co jsem si koupila: modro fialový Alessandro lak (takový odstín mi chyběl), šupinkový lak od Golden Rose a destička Konad M63. Tyhle velké motivy se mi líbí mnohem víc :) Ten šupinkový lak sice není tak dobrý jako Nfu Oh, ale taky byl mnohonásobě levnější. Na druhé fotce je to, co mi přinesla kamarádka Day: Misa Forbidden Lust a China Glaze Wagon Trail. Nemohla jsem odolat a ještě vám chci ukázat naše šťěňátka, jsou tak roztomilá! :)


Friday, September 18, 2009

China Glaze Turned Up Turquoise

This is a really fun color, great for summer. I am in the mood for autumn colors now, so I just swatched it and then took it off. I have two coats and as you can see, three would have been better.

Tohle je hodně veselá barvička, skvělá na léto. Já mám ale teď už víc chuť na podzimní barvičky, takže jsem ji jen nafotila a hned šla dolu. Mám dvě vrstvy a jak je vidět, tři by byly lepší.

Prague: World of Beauty and Spa 2009

I have never been on a beauty fair, so I decided to change that and go. Today was the first day of the biggest beauty fair in Prague. I had great company, went with my friends Day (check out her nail blog), Dianka (she has a blog about eye makeup), Katka and Péťa. Thank you girls! I had my first shock when we arrived, the place was so crowded, long queues for tickets and people (mostly women and girls) everywhere. Of course we didn´t get distrurbed by that and headed right to the part where nail polish was. My second shock came when we entered the pavilion. It was so crowded, you couldn´t move and breathe. We even saw some girls fainted :( This is just for you to imagine how it looked there. And what about nail polish? For me the whole fair was a big disappointment. I mean they say it is the biggest international beauty fair in Prague! Well I had a bit different idea of how it should look like. First we went to OPI. Did they have the Suede collection? No! Why should they...and Holiday? I think they even don´t know there was one. The people at Orly didn´t even know their stuff. When we came to Essie and asked for Matte About You, they didn´t have it!!! If you would expect to see brands like China Glaze, Color Club, Zoya, Nubar...no chance. I was really sad about it :( I see all the beautiful polishes that are in the US and wanted to see them with my own eyes and saw nothing new. I bought just two polishes and one more Konad plate (I will show tommorow). When I came out after three hours I was totally dead and couldn´t wait to get home and kiss our one day old puppies :)

Nikdy předtím jsem na kosmetické výstavě nebyla, tak jsem se rozhodla, že to změním. Dnes byl první den největší výstavy tohoto zaměření v Praze. Skvělou společnost mi dělaly kamarádky Day (mrkňete na její blog), Dianka (bloguje o líčení), Katka a Péťa. Díky holky! První šok jsem měla hned před Výstavištěm. Všude bylo strašně moc lidí, na lístky se stály dlouhé fronty. To nás ale nemohlo odradit a namířily jsme si to rovnou do pavilonu s laky na nehty. Tam jsem dostala druhý šok, bylo tam nedýchatelno a nedalo se tam hnout. Člověk se musel prodírat a bojovat o každý centimetr volého místa. Později jsme dokonce viděly i pár holek, co tam omdlelo :( To jen tak pro dokreslení atmosféry. No a co laky na nehty? Pro mě byla v tomhle směru výstava velkým zklamáním. Rozhodně jsem čekala víc, vždyť se prezentují jako největší výstava v Praze! Jako první jsme zamířily k OPI. Čekaly byste, že budou mít Suede kolekci? Já ano, ale neměli ji. A vánoční? Myslím, že ani nevěděli, že nějaká vánoční je. U Orly zase neměli ani tušení, co vlastně vystavují. Naprostá neznalost sortimentu. Když jsme přišly do stánku Essie a ptaly se na zmatňující nadlak, tak nám bylo řečeno, že nemají, že nebyl dodán!!! A jestli jste čekali značky jako China Glaze, Color Club. Zoya, Nubar...bez šance. Byla jsem z toho docela smutná :( Vždycky když vidím všechny ty úžasný laky v USA, tak si přeju je vidět i na vlastní oči a dneska jsem rozhodně nic nového neviděla. Nakonec jsem si koupila jen dva nové laky a jednu Konad destičku (ukážu zítra). Po třech hodinách na výstavě jsem byla úplně mrtvá a těšila se domů za jednodenními šťěňátky :)Wednesday, September 16, 2009

Konad: Coraline A KitToday I recieved my Coraline A Kit that I won in a giveaway on Painted Lady Fingers. Diana had the cutest idea of how to chose the winner. Be sure to check out her blog if you haven´t already. I love the way she takes pictures of nail polish! Back to the prize, this kit is just super cute. You get:

Dneska mi přišla sada A Coraline od Konadu, kterou jsem vyhrála na blogu Painted lady Fingers. Diana měla opravdu originální a roztomilý nápad, jak vybrat vítěze. Určitě se na její blog mrkněte, pokud jste tam ještě nebyli. Moc se mi líbí, jak fotí nehty! A teď zpátky k výhře, je strašně roztomilá. Obsahuje:


Three mini special nail polishes in Blue Pearl, Yellow and Psyche Pink .
.
Tři mini speciální laky v odstínech Blue Pearl, Yellow a Psyche Pink.

Stamp & Scraper both with a butterfly. The scraper is metal. I think it will be great to work with.

Razítko a stěrka, obojí s motýlky. Střerka je kovová. Myslím, že se s nima bude skvěle pracovat.


And of course two image plates. These are C01 and C05. The designs are very sweet, can´t wait to try them!
.
A samozřejmě dvě destičky, konkrétně C01 a C05. Motivy jsou roztomilé, už se těším na vyzkoušení!
.
I will add some pictures of my nails decorated with this set soon. So thank you again Diana and of course a big thank to Kathleen from OC Nail Art.
.
Uritě brzo přidám i nějaké fotky. Ještě jednou moc děkuju Dianě a samozřejmě taky Kathleen z OC Nail Art.