Monday, November 30, 2009

China Glaze Cowgirl Up With A Scorpion

I know that for most of your it is really hard to say which polish is your favourite. Well I will say it: it is CHINA GLAZE COWGIRL UP! Oh how much I love this beauty :) The shade has so much depth to it. There is a very similar shade from this years collection called Stella, but if you look at my comparison, you will see that Cowgirl is so much better! I decorated it with Konad using Millenium.

Vím, že pro mnohé z vás je opravdu těžké říct, který lak je váš nejoblíbenější. Já to ale řeknu: je to CHINA GLAZE COWGIRL UP! Jak já ho zbožňuju! :) Barva je velmi výrazná, má hloubku. Existuje velmi podobný odstín z letošní podzimní kolekce. Je to Stella, ale když se podíváte na mé srovnání, je jasné, že Cowgirl je mnohem hezčí! Ozdobila jsem ho s použitím Konad destičky a laku Millenium.


Sunday, November 29, 2009

Zoya Paz

I had this one from a friend. What to say about it? The color is so crazy, I just couldn´t imagine myself wearing it. I can wear neon pinks or purples, but not oranges. Sorry Paz, not your fault.

Tenhle lak jsem měla vypůjčený od kamarádky. Co o něm říct? Barva je tak šílená, že jsem si ho prostě neuměla představit. Normálně bych takovou barvičku nenosila. Neonové růžovky nebo fialky ano, ale ne oranžovou. Moc se omlouvám Paz, není to tvoje vina.

Saturday, November 28, 2009

Too Faced Candy Bars

This post is not a review of these beautiful palettes. Today I have for you just their pictures. I thought it might be helpful for someone who can´t go to the store and see them in reality. When I was looking on the net for good pictures of these, I didn´t find many.

Dnešní příspěvek není recenze těchto krásných paletek, ale pouze jejich fotky. Myslela jsem, že by to někomu mohlo pomoci při výběru, když nemá možnost vidět je naživo. Sama jsem na netu moc dobrých obrázků nenašla, když jsem je hledala.

SUGAR PLUM:


BLACK LICORICE:


PARK AVE PRALINE:BROWN SUGAR:


Friday, November 27, 2009

CND Amethyst Sparkle

The same way I love the idea of a top coat that makes polish matte, I love this one too. You can make any of your old polishes look a bit different. These work best on cream polishes (which they were made for - CND released a new collection of 50 cream polishes and 15 effects), but I like to put them on anything. Amethyst sparkle contains purple and pinkish shimmer. Obviously I had to get this one :)

Stejně jako se mi líbí nápad se zmatňujícím nadlakem, se mi líbí i tenhle. Můžete tak kterýkoliv váš starý lak změnit. Nejlepšího efektu dosáhnete, pokud lakujete na krémové laky (což byl původní záměr - CND přišel s kolekcí 50 krémových laků a 15 efektů), ale já je lakuju na všechno. Amethyst sparkle obsahuje malinké fialové a narůžovělé třpytečky. Ten jsem si samozřejmě pořídit musela :)
Color Club Black, Hey Gorgeous, Emerald Depths, Ghost of Chance:

+ CND Amethyst Sparkle


Thursday, November 26, 2009

Color Club Black with China Glaze Watermelon Rind

Today I have a little layering experiment for you. I used one coat of each polish and the result is great!

Dneska vám chci ukázat takový menší vsrstvící experiment. Použila jsem od každého laku jednu vrstvu a výsledek je perfektní!


Wednesday, November 25, 2009

MAC Blue Sorcery

This is a little present I got for myslef. I have a small problem with teal and turquoise eyeshadows - I can´t get enought of them! I just love this color and it looks so nice with my blue eyes and blond hair. So here is another piece in my collection. The turquoise part is amazing, well pigmented and applies without any problems. But I don´t like the silver part. It has big chunky pieces of glitter. Don´t even try to apply them with a brush, try your fingers. I made a quick look with this one. The color is on a black base, so it is not very accurate.

Malý dáreček, který jsem si pořídila. S tyrkysovými stíny mám trošku problém - nikdy jich není dost! Tuhle barvu prostě zbožňuju, hezky se hodí k mým modrým očím a blond vlasům. Takže tohle je další kousek do sbírky. Tyrkysová část je úžasná, sytá barva která se dobře nanáší. Stříbrná část už je trošku horší, obsahuje velké třpytky. Ani nezkoušejte je nanášet štětcem, radši doporučuju prstíky. Se stíny jsem udělala rychlé líčení, je to na černém podkladu, takže to úplně přesně neodpovídá.
.

China Glaze Lasso My Heart

Today is my birthday, but I am not wearing any special mani. I am just trying new colors that I have :) So today I have another polish from the Rodeo Diva collection (to me it is the best collection ever). A beautiful pinkish mauve with golden shimmer, which is more visible in the bottle than on the nail. I also tried 2030 with wich I did the Konad using plate M53.

Dnes mám narozeniny, ale nemám žádné speciální narzeninové lakování. Mám spoustu nevyzkoušených laků, takže je postupně zkouším :) Dnes je to další lak z kolekce Rodeo Diva (pro mě nejlepší kolekce ze všech). Krásná nafialovělá růžová se zlatými odlesky, které jsou ale výraznější v lahvičce než na nehtu. Taky jsem vyzkoušela 2030, se kterým jsem razítkovala z Konad destičk M53.

+ M53 Konad with China Glaze 2030

Tuesday, November 24, 2009

My Fellow Bloggers From The Czech Republic

On friday I spent some time with my friends, makeup and nail polish addicts like me. I am so glad I know these girls and can share with them my love for this stuff. So I thought I would introduce them to you. They all have beauty blogs and I am sure you will find a lot of inspiration. Here they are:
 • Dayah and her blog DAY LOVES COLORS: I know Dayah quiet a long time now and we share a big addiction to nail polish. We made many and many orders together and it is always fun when we see each other :) I love her blog, you get to know the pros and cons about every polish (not only) that she posts about. She loves red, which you don´t find on my blog much. The blog is partially in english.

 • Viennettka and her blog MU MANIAK VIENNETTKA: Another lovely girl. She started her blog just a few weeks ago, but already posted a lot of beautiful pictures of nail polish and her gorgeous eyes. I love the shape of her nails. Her blog is in czech only, but you can use a google translator.
 • Yarisse and her blog JUST A BEAUTY BLOG: Yarisse is posting very interesting posts on everything: nail polish and makeup. I am so glad she writes in both languages. I admire her for her passion, she is working and still has time to write her blog. Be sure to visit!
 • Diancik and her blog DIVI MAKEUP: I don´t know how she does it, but she is better and better with every eye makeup that she posts. She can paint wonders! If you don´t know how to make your eye makeup, be sure to visit her blog and you will get tons of inspiration.

V pátek jsem měla menší srazík s kamarádkami, makeupvými a lakovacími maniačkami jako já. Jsem moc ráda, že holky znám a můžeme se spolu podělit o naši velkou vášeň. Napadlo mě, že bych vám je mohla představit. Všechny blogují o kosmetice a jsem si jistá, že u nich najdete spoustu inspirace. Tady jsou:

 • Dayah a její blog DAY LOVES COLORS: Day znám už docela dlouho a sdílíme spolu velkou závislost na lacích na nehty. Už jsme spolu udělaly několik velkých objednávek laků a vždycky, když se vidíme, je spousta zábavy :) Její blog mám moc ráda, pokaždé se dozvím pozitiva i negativa laku na nehty (nejen), o kterém zrovna píše. Miluje červenou, kterou třeba u mě na blogu moc nenajdete.

 • Viennettka a její blog MU MANIAK VIENNETTKA: Další úžasná holka, která svůj blog založila teprve před pár týdny, ale už teď tam můžete najít spoustu úžasných fotek. Nejen že bloguje o lacích na nehty, ale také má úžasné fotky svého líčení. Má nádherný tvar nehtíků, radost se na ně koukat.

 • Yarisse a její blog JUST A BEAUTY BLOG: Yarisse píše moc zajímavé příspěvky téměř o všem, jak o kosmetice, tak o lacích. Hrozně obdivuju její zápal pro věc. Píše blog, ikdyž pracuje a ještě to zvládá dvojjazyčně! Určitě k ní zavítejte, čeká vás spousta zajímavého čtení.

 • Diancik a její blog DIVI MAKEUP: Nevím, jak to dělá, ale je s každým líčením lepší a lepší. Dokáže namalovat doslova zázraky! Pokud nevíte, jak si nádherně namalovat oči nebo prostě nemáte žádné nápady, určitě se k ní mrkněte. Najdete tam tuny inspirace.

Monday, November 23, 2009

China Glaze Atlantis Meets Adore

I know why China Glaze is my favourite polish brand. They always come up with something I don´t expect. Like a collection of fifty glitters and cremes released a month ago. As soon as I saw it I knew I had to get Atlantis. This has a teal base with glitter of different colors. What you see on the pictures is one coat of Adore and then two coats of Atlantis. The surface is a bit rought even after one coat of Seche, but I don´t mind. The color is worth it.

Zase jsem si připomněla proč je China Glaze mojí nejoblíbenější značkou laků na nehty. Vždycky přijde s něčím, co vůbec nečekám. Třeba jako nedávno kolekce padesáti glitrových a krémových laků. Hned jak jsem ji viděla, věděla jsem, že Atlantis musí být můj. Základ je tyrkysová s různobarevnými třpytkami. Na fotkách mám jednu vrstvu Adore a na to dvě Atlantis. Ani po další vrstvě Seche Vite není povrch úplně hladký, ale nevadí mi to. Ta barva za to stojí.

Sunday, November 22, 2009

China Glaze Lubu Heels

This polish has a black base with red glitter. It is a bit runny (so excuse the imperfect lasquering) and therefore it needs three coats for full coverage. It´s beauty is most visible under sunlight or artificial light. I would compare this one to Blk-Bila-Bong. They are very similar, just the color of the glitter is different.

Tenhle láček má černý základ, ve kterém jsou červené třpytečky. Je docela řídký (takže omluvte nedokonalé lakování) a jsou tedy potřeba tři vrstvy, aby plně kryl. Nejkrásnější je, když na něj svítí sluníčko nebo pod umělým osvětlením. Přirovnala bych ho k Blk-Bila-Bong. Jsou skoro stejné, jen barva třpytek je jiná.

Saturday, November 21, 2009

Revlon Fantasy Lengths - Flirty


I recieved some false eyelashes from Revlon to review. I always wanted to try some, but never got the chance, so I was really glad I got the opportunity. With no experience I first tried a set with glue. I also have the self adhesive type, but I will review that later. So here we go:
 • application: First I did my makeup. I recommend doing at least a black line, so that the lashes look more natural. The glue was easy to work with, I just had slight problems placing the lashes in the right place, but that is just my fault. I will train :)
 • effect: The effect of this one was really nice. I can imagine myself going to a party with a pair of these :) I actually put a very thin layer of mascara at the end, so that my own lashes would unite with the false ones.
 • durability: I had them twelve hours without any problems. I even took a small nap :) I just forgot I had them.
 • removing: They went easily off with an oil based eye makeup remover.
Overall I think this wasn´t bad at all from someone who never used false eyelashes and I can´t wait to try the rest.

Dnes vám chci ukázat umělé řasy, které mi poslal Revlon. Sama jsem nějaké vždycky chtěla vyzkoušet, ale nikdy jsem se k tomu nedostala, takže jsem byla moc ráda, že jsem konečně měla tu možnost. Jelikož jsem neměla absolutně žádné zkušenosti, sáhla jsem nejdřív po sadě, která se nanáší lepidlem. Mám i typ, který drží sám, ale ten bude zase někdy jindy. Tak jdeme na to:
 • nanášení: Nejdřív jsem si nalíčila celé oko, kromě řas. Doporučuji udělat si alespoň černou linku, aby umělé řasy lépe splynuly. S lepidlem se pracovalo dobře. Jediným problémem bylo správně řasy umístit, ale na tom se dá zapracovat.
 • efekt: Výsledný efekt se mi moc líbil. Umím si představit, že bych si je vzala někam na party nebo něco podobného. Nakonec jsem přes ně dala ještě velmi slabou vrstvu řasenky, aby splynuly i s mýma řasama.
 • výdrž: Měla jsem je dvanáct hodin naprosto bez problémů, dokonce jsem si s nima i zdřímla :) Prostě jsem úplně zapomněla, že nějaké umělé řasy mám.
 • sundání: Řasy lehce sklouzly dolů, když jsem po nich přejela troškou dvoufázového očního odličovače.

Celkově myslím, že to na totálního amatéra nebylo vůbec špatné a už se těším na další druhy.

no mascara or false eyelashes / žádná řasenka ani umělé řasy:

with false eyelashes / s umělými řasami

flase eyelashes with a thin layer of mascara / umělé řasy s tenkou vrstvou řasenky

Friday, November 20, 2009

OPI Have You Seen My Limo? (with Konad and CDN Raspberry Sparkle)

I did my nails for today using two coats of Have you seen my limo (one of my favourite polishes) and on top I did a little Konad design using Color Club Wirth the risque. For that extra sparle I put CND Raspberry Sparkle on top. I will be doing a special post on that one, so don´t worry, I will show you this beauty. Have a great weekend!

Na dnešek jsem si nehty nalakovala Have you seen my limo (jeden z mých nejoblíbenějších laků) a na to jsem ještě razítkovala Konadem a lakem Color Club Wirth the risque. Abych nehtíkům dodala ještě víc třpytu, přidala jsem jednu vrstvu CND Raspberry Sparkle. Na ten budu v nejbližší době psát samostatný příspěvek, tak se nebojte, o nic nepřijdete. Mějte krásný víkend!

+ CND Raspberry Sparkle

Thursday, November 19, 2009

Zoya - Nova, Astra and Luna

First I have to admitt one thing: I am scared of glitter polishes, but I love the way they look. So these three were a chalange. I am sure you all want to know how did they remove. Well not bad at all. I use a small trick: don´t start rubbing them, but press the cotton ball with nail polish remover for about a half minute onto the nail and then remove the polish. It went really good. To the colors: I am glad Zoya came with something different and not the same colors over and over again (I mean we have a lot of holiday reds, greens and golds). My personal favourite is Nova, which is a cool pink shade. Next is Astra which is warmer and more rosey. The last is Luna which has silver glitter, but the base is grey, very interesting! On the pictures I have all three coats and no top coat. The polishes are just how they are :)

Nejdřív se musím přiznat k jedné věci: mám strach z glitrových laků, ale strašně se mi líbí. Tyhle tři pro mě teda byly taková menší výzva. Je mi jasné, že vás všechny hlavně zajímá, jak se odlakovávaly. No, nakonec to nebylo tak hrozné, jak jsem čekala. Mám na ně takový malý trik: nezačněte hned drhnout, ale tamponek s odlakovačem nejdřív na nehet přitiskněte a podržte tak půl minuty. Lak jde pak mnohem líp dolů. No a teď k odstínům: Jsem ráda, že Zoya vymyslela něco trošku jiného (myslím, že vánočních červených, zelených a zlatých už máme docela dost). Můj nejoblíbenější je Nova, což je studená růžovka. Pak Astra, která je teplejší. Poslední je Luna, která má stříbrné třpytky, ale základní barva je šedivá, čímž je tenhle láček výjimečný. Na fotkách mám tři vrstvy, nepoužila jsem žádný nadlak. Jsou tak, jak jsou :)
Nova


Astra


Luna


Wednesday, November 18, 2009

Zoya Ultra Glitter

Today I recieved a package from Liza from Nail Art World. She has a lovely blog and in her head tons of great ideas :) be sure to check her out if you already haven´t. A while ago I entered her winter mani contest and won second prize, which were these three lovely polishes. I wanted to say a big THANK YOU to all who voted for me and of course to Lisa herself for holding such a great contest! Today I am showing you only a bottle picture but swatches on nails will be soon :) Stay tuned. I am so excited about these! Oh and don´t forget to click on the picture, I left it really large.

Dnes mi přišel balíček od Lizy z Nail Art World. Liza má úžasný blog, kam se ráda chodím inspirovat, v hlavně má asi tak tunu nápadů :) Určitě se na něj mrkněte, jestli ho ještě neznáte. Nedávno jse se zúčastnila její soutěže se zimní tématikou a vyhrála druhou cenu, což byly tyhle tři nádherné laky. Chtěla jsem moc poděkovat vám všem, co jste pro mě hlasovali a taky Lise za to, že tuhle soutěž pořádala! Dnes vám ukážu jen fotku v lahvičkách, ale na nehtech budou brzo následovat :) Tak se těšte! Jo a nezapomeňte si fotku rozkliknout, schválně jsem ji nechala velkou.

Luna, Nova, Astra

China Glaze Millenium (with Konad)

At last I have the perfect silver! This polish is awesome. It reminds me a lot of Maybelline Mirror Image but without the application problems. This one applied itself :) It is a beautiful mettalic silver that really shines. I have two coats, the drying time was fast also. I added some Konad on top using plate M64 and China Glaze Joy.

Konečně mám dokonalý stříbrný lak! Tenhle je opravdu úžasný. Hodně mi připomíná Maybelline Mirror Image, ale bez všech těch problémů s nanášením. Tenhle se nanášel sám :) Je to úžasná metalická stříbrná, opravdu úplně září. Mám dvě vrstvy, které uschly docela rychle. Přidala jsem ještě Konad razítko z destičky M64..

Tuesday, November 17, 2009

Eye makeup / Líčení 2.

This is a very simple and quick look. As a base I used Benefit Creaseless eyeshadow in Towne car. In my inner half of the lid is Barry M mushroom and then charcoal. Under the brows I used MAC pigment Your ladyship (which I love using under the brows, it lightens the whole look). I also have my favourite mascara which is YSL faux cils effect :) Hope you like it, it is nice and simple.

Tohle líčení je jednoduché a hlavně rychlé. Jako bázi jsem použila Benefit Creaseless eyeshadow odstín Towne car. Ve vnitřní půlce víčka je Barry M mushroom a ve vnější charcoal. Pod obočím mám MAC pigment Your ladyship (který je pro tenhle účel dokonalý, krásně rozjasní). Samozřejmě mám i svoji nejoblíbenější řasenku a to YSL faux cils effect :) Snad se líbí, je to opravdu jednoduché.


China Glaze Let´s Groove meets Carnival Lights

Today twenty years ago the Velvet revolution in my country began. I so much wanted to wear purple today, so I put two coats of Let´s groove (which I absolutely love) and decoreted the tips with Carnival lights. I did it by hand so excuse that. Carnival lights is a light pink base filled with glitter.

Dnes jsem měla velkou chuť na fialovou. Takže jsem na dvě vrstvy Let´s groove (který naprosto zbožňuju) ještě dala Carnival Lights. Neměla jsem žádné šablonky, takže je to trošku křivé. Canival lights je v základu světle růžová a je plný třpytek různých velikostí.

Sunday, November 15, 2009

OPI My Big Break

Remember me talking about my love for Have you seen my limo? Well this one is from the same collection and it is a really very nice polish too. OPI did a great job with the whole collection. This is also a duochrome. I have two coats and top coat.

Pamatujete, jak jsem psala o své lásce k Have you seen my limo? Tak tenhle kousek je ze stejné kolekce a je taky úžasný. OPI se tahle kolekce opravdu moc povedla. Je to taky duochrome. Mám dvě vrstvy a nadlak.